הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל

סימול הספר : צ- 1196/ 5

שם מחבר הספר: יוגב גדליה, עורך
מוציא לאור: אוניברסיטת תל-אביב, הקיבוץ המאוחד
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1978
שנת ההוצאה העברית: תשלח
שפה: עברית
הערות: כרך ה'. שער נוסף וסיכום באנגלית.

תוכן

בין המאמרים:
אניטה שפירא: הוויכוח בתוך מפא"י על השימוש באלימות 1935-1932.
(תנועת הפועלים ויחסיה עם התנועה הרביזיוניסטית ובית"ר על רקע
סכסוכי עבודה ופרשת ארלוזורוב).
גבריאל שפר: שיקולים פוליטיים בקביעת מדיניות בריטניה בשאלת
הגירת יהודים לארץ-ישראל.