הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל

סימול הספר : צ- 1196/ 4

שם מחבר הספר: קארפי דניאל, עורך
מוציא לאור: אוניברסיטת תל-אביב, הקיבוץ המאוחד
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1975
שנת ההוצאה העברית: תשלו
שפה: עברית
איורים: פורטרט
הערות: כרך ד'. שער נוסף וסיכום באנגלית.

תוכן

בין המאמרים:
דוד שערי: בעיית היסוד החוקי לגירוש המעפילים מן הארץ ולהחזקתם
במחנות מעצר בקפריסין.
שלמה לב-עמי: הפרוטוקולים של מפקדת 'הארגון הצבאי הלאומי' יולי-
נובמבר 1944. נספח מלות צופן, קיצורים וכינויים מחתרתיים.
פרוטוקול של פגישה בין נציגי האצ"ל לבין נציגי הסוכנות היהודית
וההגנה הכללית 31/10/1944.
גבריאל כהן: וינסטון צ'רצ'יל והקמת ועדת הקבינט לשאלת ארץ-ישראל
(אפריל-יולי 1943)