הציונות: מאסף לתולדות התנועה הציונית והישוב היהודי בארץ ישראל

סימול הספר : צ- 1196/ 3

שם מחבר הספר: קארפי דניאל, עורך
מוציא לאור: אוניברסיטת תל-אביב, הקיבוץ המאוחד
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1973
שנת ההוצאה העברית: תשלד
שפה: עברית
איורים: פורטרט
הערות: כרך ג'. שער נוסף וסיכום באנגלית.

תוכן

בין המאמרים:
גבריאל שפר: תדמית הפלשתינאים והישוב כגורם בעיצוב המדיניות
המנדאטורית בשנות השלושים;
גבריאל כהן: רעיון חלוקת ארץ-ישראל ומדינה יהודית 1935-1933
(במגעי איטליה, ממשלת בריטניה, התנועה הציונית והמנהיגות הערבית)
מרדכי בר-און: למדיניותה של ארצות הברית בשאלת ארץ-ישראל בימי
מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט;
מרים גטר: הבעיה הערבית באידאולוגיה של לח"י;
מאיר פעיל: הפקעת הריבונות המדינית על פלשתין מידי הפלשתינאים
על-ידי ממשלות ערב, בתקופת 'מלחמת העצמאות' (1949-1947) ועמדת
ההנהגה המדינית של התנועה הציונית ושל ישראל כלפי תופעה זו.