דרך הכוונת: היווצרותו של המיליטריזם הישראלי 1956-1936

סימול הספר : מ- 561

שם מחבר הספר: בן-אליעזר אורי
מוציא לאור: דביר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1995
שנת ההוצאה העברית: תשנו
שפה: עברית
הערות: ביבליוגרפיה. מפתח השמות והעניינים.

תוכן

מחקר על צמיחתו של המילטריזם הישראלי מ-1936 עד-1956: הרעיון של
פתרון צבאי לסכסוך היהודי ערבי; שרשיו האידאולוגיים של הרעיון,
התגובה למרד הערבי, הקמת הפלמ"ח, יחס היישוב לשואת יהודי אירופה,
היחסים בין הישוב המאורגן ובין ארגוני האצ"ל והלח"י, הסזון,
תנועת המרי, מלחמת העמצאות, ההתנגדות לרעיון החלוקה, בעיית
הפליטים הערביים מבצע קדש, מדיניות הבטחון של ממשלת בן גוריון,
פרוק המחתרות, פרשת אלטלנה, השפעת מגוייסי הצבא הבריטי על יצירת
צה"ל. מדיניות הבטחון של מפלגות הפועלים.