אמת אחת ולא שתיים

סימול הספר : צב- 1128

שם מחבר הספר: מלצקי מנחם (מנדל)
מוציא לאור: ידיעות אחרונות
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1995
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: מפתח.

תוכן

זכרונותיו של מנחם (מנדל) מלצקי מתקופת פעילותו באצ"ל. השתפותו
במבצעים שונים, הסזון, מאסרו בבתי כלא שונים, תנועת המרי, הפריצה
לכלא עכו, כיבוש יפו במלחמת העצמאות, עולי הגרדום.