תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה

סימול הספר : צ- 1946

שם מחבר הספר: ליסק משה, כהן גבריאל, קולת ישראל, שפירא אניטה, שביט זהר
מוציא לאור: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, מוסד ביאליק
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1989
שנת ההוצאה העברית: תשנ
כרכים: 6
שפה: עברית
הערות: ביבליוגרפיה ומפתחות. שער נוסף באנגלית. כרך א': התקופה העות'מאנית (עורך ישראל קולת, 1989); כרך ב' - חלקים א-ג: תקופת המנדט הבריטי (עורכים משה ליסק, אניטה שפירא, גבריאל כהן; 1993, 1994, 2007); כרך ג': בנייתה של תרבות עברית (עורכת זהר שביט, 1998).,כרך שביעי: מדינת ישראל - העשור הראשון (עורך משה ליסק, 2009, 777, XIV עמ'. תוכן עניינים ושער נוסף באנגלית: THE HISTORY OF THE JEWISH COMMUNITY IN ERETZ-ISRAEL SINCE 1882: ISRAEL - THE FIRST DECADE

תוכן

תולדות היישוב היהודי בארץ ישראלהתקופה העות'מאנית:
מאמרים בנושאים:, הערה הממשל והמורשת השלטונית העות'מנית, היבטים גיאוגרפיים וחברתיים של ארץ ישראל לפני ההתיישבות הציונית, פעילות המעצמות בארץ ישראל בסוף המאה ה 19, הערבים והציונות, פעילותה של התנועה הציונית בתורכיה עד 1914, יחסי תורכים - ערבים - יהודים.
ייסוד המושבות בתקופת העליה הראשונה, מפעלו של הברון אדמונד דה רוטשילד, היישוב האשכנזי העירוני, מערכת החינוך בארץ ישראל.
תקופת המנדט הבריטי: חלק ראשון - שאלת ארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה, בריטניה והציונות, התכתבות מקמהון - חוסיין, הסכם סייקס -פיקו, הצהרת בלפור, המערכה הצבאית על ארץ ישראל, כיבוש ירושלים, המנדט הבריטי
הנציבים העליונים הבריטים: הרברט סמואל, פלומר, צ'נסלור, המדיניות הבריטית, הציונית, הערבית, ועדת פיל ותכנית החלוקה, מאורעות תרצ"ו - תרצ"ט, ועידת לונדון והספר הלבן - 1939.
חלק שני: היסטוריה מדינית של היישוב 1918 - 1939, הגוש האזרחי, המפלגות הדתיות, מפלגות הפועלים, הופעת "הסתדרות הציונים הרביזיוניסטים" - הצה"ר, היישוב והבעיה הערבית, פולמוס החלוקה, ההגנה והאצ"ל, היחסים בין המחתרות, הסכסוך היהודי - ערבי, הציונים הכלליים, הציונות הדתית, תנועת המרי, הסזון, התנועה הרביזיוניסטית,
מלחמת העולם השניה והשפעתה, התגובות לידיעות על השואה, סוגיות חברתיות וכלכליות, מדיניות ז'בוטינסקי, לוחמי חרות ישראל - לח"י, מדיניות ז'בוטינסקי, הקמת תנועת החרות.
חלק שלישי: החינוך העברי בתקופת הבית הלאומי, עליית הנוער, ממשלת המנדט והחינוך העברי, ההתיישבות היהודית בתקופת המנדט, חומה ומגדל, רכישות קרקע של התנועה הציונית, הגבלות על רכישת קרקעות, הקרן הקיימת לישראל,
התנועה הקיבוצית, ההתפתחות הכלכלית של היישוב, התפתחות כוחו הצבאי של היישוב, השומר, ההגנה.
בנייתה של תרבות עברית חלק ראשון: תולדות תחומי התרבות ביישוב היהודי בארץ ישראל עד הקמת המדינה. בין התחומים: הלשון העברית ותחייתה הלאומית, התפתחות כתבי העת והעיתונות (מוזכרים - דואר היום, חזית העם, הירדן, הבוקר, המשקיף), התפתחות מוסדות תרבות - תיאטרונים, ספריוות, קולנוע, מחול, המולו"ת העברית , להקות צבאיות ועוד.
בין האישים המוזכרים: אב"א אחימאיר, אורי צבי גרינברג, זאב ז'בוטינסקי והתייחסותו להקמת מוסדות תרבות, פעילותו הספרותית, העיתונאית והקולנועית.
כרך שביעי-מדינת ישראל העשור הראשון: דיון בחמישה נושאים: א. מלחמת העצמאות כמלחמת קיום. ב. ימי הבראשית של המשק הישראלי. ג. המערך הפוליטי והתרבות הפוליטית בשנות החמישים. ד. קליטת העלייה הגדולה וההשלכות על המהפכה הדמוגרפית על החברה הישראלית. ה. מדיניות החוץ של ישראל.
יש התייחסות לנושאים הבאים: אצ"ל, לח"י, גח"ל, חרות. מוזכרים ז'בוטינסקי זאב, בגין מנחם ועוד.