ברית הקנאים, קיבוץ המדינתיים הרצליה (ע"ש רוברט שטריקר), מכתבים, רשימות, חשבונות

08.02.1939 - 16.06.1939

סימול התיק : ל 8 - 22

שייך לארכיון: ברית הקנאים

קבצים מצורפים

תוכן

רשימת החובות של הקיבוץ, רשימת הכספים שקיבל הקיבוץ, מכתבים על
הרשמה לעבודה בפרדסי הרצליה, התארגנות לקראת הבחירות לקונגרס
הציוני ה-21.

מילות מפתח