ברית הקנאים, סקירות על פעולות בר"ק

10.06.1937 - 30.12.1939

סימול התיק : ל 8 - 2

שייך לארכיון: ברית הקנאים

קבצים מצורפים

תוכן

סקירות על פעולות בר"ק בסניפים שהוכנו למען הקונגרסים הציוניים
ה-20 וה-21.

מילות מפתח