'הדר' - היהפוך עבד - בן שר?

סימול עבודת המחקר : כ8 - 205

שם המחבר: פיארברג חיים
שנה לועזית: 1994
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

התפתחות המושגים 'הדר' ו'בן-מלך' בהגותו ובמשנתו החינוכית של זאב
ז'בוטינסקי ונסיונות חברי בית"ר לפרשם וליישמם למן הקמת התנועה
ועד ימינו.