מפלגת המדינה ועד עולמי, התכתבות עם סניף ליטא

22.07.1934 - 20.06.1939

סימול התיק : ל 6 - 26

שייך לארכיון: מפלגת המדינה ועד עולמי

קבצים מצורפים

ל 6\ל 6_26.pdf הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם סניף ליטא על מצב הסניף והפצת חומר תעמולה בארצות
שונות, פעולות להקמת בנק להתישבות עממית, הכנות לבחירות לקונגרס
הציוני ה-19, קבלת סרטיפיקטים מהסוכנות. מסמכים באידיש וגרמנית.

מילות מפתח