מפלגת המדינה ועד עולמי, התכתבות עם ההסתדרות הציונית

05.03.1934 - 14.05.1946

סימול התיק : ל 6 - 8

שייך לארכיון: מפלגת המדינה ועד עולמי

קבצים מצורפים

ל 6\ל 6_8.pdf הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם ההסתדרות הציונית על אישור מפלגת המדינה בתור איגוד
מיוחד, הצעות לשינוי חוק הבחירות לקונגרס הציוני, הוצאת ספרו של
א. ביהם 'התנועה הציונית', מפעל השקל, הלוואות כספיות, עריכת
תקנון של האיגוד המיוחד 'מפלגת המדינה העברית', מעצרם של מנהיגי
הציונות באוסטריה וביניהם חבר הועד הפועל הציוני וחבר הועד הפועל
העולמי של מפלגת המדינה העברית רוברט שטריקר ע"י הנאצים, מגבית
ברומניה לטובת יהודי אוסטריה.