ועדה לעזרת משפחות עצורים, משפט יעקב גורביץ ובנימין זרעוני באדיס-אבבה, התכתבות

21.06.1946 - 24.06.1946

סימול התיק : ח 6 - 8/ 2

שייך לארכיון: ועדה לעזרת משפחות עצורים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם מוסדות השלטון הבריטי בארץ על מעצרם של יעקב גורביץ
ובנימין זרעוני.