ועדה לעזרת משפחות עצורים, משפט אריה בן-אליעזר, התכתבות ותעודות משפטיות

11.05.1944 - 04.12.1946

סימול התיק : ח 6 - 8/ 1

שייך לארכיון: ועדה לעזרת משפחות עצורים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם מוסדות השלטון הבריטי על העציר אריה בן אליעזר
ותעודות משפטיות הקשורות למשפט אליעזר זברובסקי (אבא של אריה
בן-אליעזר) נגד משטרת המנדט.