ועדה לעזרת משפחות עצורים, התכתבות עם הסוכנות היהודית

12.04.1946 - 25.02.1948

סימול התיק : ח 6 - 4/ 15

שייך לארכיון: ועדה לעזרת משפחות עצורים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ח6 -4_15.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם הסוכנות היהודית על שליחת חבילות ועתונים לגולי
אפריקה ופעילות למען שחרורם.