ועדה לעזרת משפחות עצורים, התכתבות עם מפקד מחנה העצורים 119 באפריקה

23.10.1945 - 28.02.1947

סימול התיק : ח 6 - 4/ 14

שייך לארכיון: ועדה לעזרת משפחות עצורים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ח6 -4_14.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם מפקד מחנה העצורים 119 באפריקה הנושא העברת חבילות
מזון וכספים למחנה. מכתבים מאת נציג העצורים שנשלחו באמצעות מפקד
המחנה המבקשים עזרה כספית נוספת.