ועדה לעזרת משפחות עצורים, התכתבות עם מוסדות ממשלת המנדט

10.04.1945 - 30.06.1947

סימול התיק : ח 6 - 4/ 11

שייך לארכיון: ועדה לעזרת משפחות עצורים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ח6 -4_11.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם מוסדות ממשלת המנדט על שחרור עצורות בית לחם, משלוח
כסף וחבילות לעצורים באפריקה, רשימות עצורים באריתראה ולטרון,
מחאה על העברת עצורים מלטרון לאריתראה.