ועדה לעזרת משפחות עצורים, התכתבות עם ועדי קהילות בא"י

19.03.1945 - 25.03.1947

סימול התיק : ח 6 - 4/ 7

שייך לארכיון: ועדה לעזרת משפחות עצורים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם ועדי קהילות בא"י בנושא עזרה למשפחות העצורים בלטרון
ואריתראה.

מילות מפתח