ועדה לעזרת משפחות עצורים, התכתבות עם הועדה לבדיקת תיקי העצורים

14.07.1946 - 06.12.1946

סימול התיק : ח 6 - 4/ 6

שייך לארכיון: ועדה לעזרת משפחות עצורים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פניות של הורים של אסירים בלטרון ואריתראה אל הועדה לבדיקת תיקי
העצורים בבקשה לשחרר את בניהם העצורים.

מילות מפתח