ועדה לעזרת משפחות עצורים, התכתבות עם בית חולים הדסה, ירושלים ותל אביב

26.08.1946 - 17.03.1947

סימול התיק : ח 6 - 4/ 2

שייך לארכיון: ועדה לעזרת משפחות עצורים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם בית החולים הדסה בירושלים ותל אביב בנושא של טיפול
בעצורים ומשפחותיהם באריתראה ולטרון.

מילות מפתח