לפני הקלפי

סימול המאמר : ת - 1933/ 15/ עב

שם מחבר המאמר: ז'בוטינסקי זאב
שפת המאמר: עברית
שפת המקור: יידיש
תאריך הפרסום הראשון: 23/07/1933
פרסומים - מאמרי ז'בוטינסקי : בתיק: במכונת כתיבה. מקור: פאר דער וואל-אורנע, מאמענט. נוספים בלועזית: בביבליוגרפיה גראור 1476.

קבצים מצורפים

תוכן

לקראת הקונגרס הציוני הי"ח: הוקעת צביעותה של תנועת הפועלים
והשימוש שהיא עושה בכוחה כדי להבטיח את שלטונה בתנועה הציונית;
קריאה לציבור היהודי לא לעמוד מנגד אלא לתמוך בצורה פעילה בצה"ר.