ועדה לעזרת משפחות עצורים, ועדת ההצלה, העליה והקליטה של הצ"ח, תל אביב

04.04.1946 - 30.08.1946

סימול התיק : ח 6 - 3/ 2/ 2

שייך לארכיון: ועדה לעזרת משפחות עצורים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ח6 -3_2_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם ועדת ההצלה, העליה והקליטה של הצ"ח על עזרה למשפחות
העצורים ופעולות למען שחרור העצורי אפריקה.