ועדה לעזרת משפחות עצורים, ועדי משפחות העצורים

17.12.1944 - 14.04.1948

סימול התיק : ח 6 - 2/ 5

שייך לארכיון: ועדה לעזרת משפחות עצורים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פניות של קרובי העצורים אל: משרדי ממשלת המנדאט, משטרת א"י ושרות
בתי הסוהר, מזכיר האו"ם, חברי ממשלת בריטניה וחברי הפרלמנט
הבריטי, ועדת החקירה האנגלו-אמריקנית והוועדה המיוחדת של האו"ם
לא"י, ועד אסירי ציון, לונדון, הוועד הלאומי, ההסתדרות הציונית
והסוכנות היהודית, ראשי מועצות מקומיות, הרבנים הראשיים,
עיתונאים ומערכות עיתונים, עו"ד מקס זליגמן ועו"ד אשר לויצקי
ואיגוד 'לאסירינו' על תנאי מחייה במחנות, עצומה הקובלת על מעצרם
של גולי אפריקה וגרושם מארץ ישראל, פניות לשחרור עצורים ממחנות
המעצר.

מילות מפתח