ועדה לעזרת משפחות עצורים, התכתבות עם עצורים ומשפחותיהם

27.04.1945 - 22.01.1948

סימול התיק : ח 6 - 2/ 4

שייך לארכיון: ועדה לעזרת משפחות עצורים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

התכתבות עם בני המשפחה של העצורים בסודן, בית לחם ולטרון על תנאי
המעצר, מצבם הבריאותי ושחרור ממעצר.