בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין, התכתבות עם יוניצ'מן שמשון

08.01.1940 - 30.10.1960

סימול התיק : פ 20 - 9/ 34/ 2

שייך לארכיון: בגין מנחם החומר נמצא במרכז מורשת מנחם בגין
סוג התאריך: משוער

תוכן

נושאים עיקריים: פעילות בית"ר בפולין לאחר פרוץ מלחמת העולם
השניה, פעילות תנועת החרות בארץ ובחו"ל. (גם מכתבים בכתב יד).