ועדה לעזרת משפחות עצורים, נציגי העצורים האפריקה

06.06.1945 - 23.11.1947

סימול התיק : ח 6 - 2/ 1/ 2

שייך לארכיון: ועדה לעזרת משפחות עצורים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ח6 -2_1_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם נציגי העצורים באפריקה על נושאים של משלוחי כספים,
תרופות, עתונים וסיגריות, טיפול במשפחות העצורים, הקמת אגוד למען
שיחרור העצורים, תנאי מחייה במחנות.