זאב ז'בוטינסקי איש הרוח - פרוגרמה לתערוכה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 204

שם המחבר: תמיר פלג
שנה לועזית: 1995
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

מטרותיה ותכולתה של תערוכה המציגה את פעילותו הרוחנית-תרבותית
של זאב ז'בוטינסקי.
כולל תצלומי המוצגים והנחיות למעצב.