ועדה לעזרת משפחות עצורים, פרוטוקולים והזמנות לישיבות

13.06.1944 - 13.05.1947

סימול התיק : ח 6 - 1/ 2

שייך לארכיון: ועדה לעזרת משפחות עצורים
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הועדה לעזרת משפחות העצורים העבריים, על הקמת
ועד ציבורי להחזרת גולי אפריקה, עזרה כספית למשפחות העצורים,
משלוח כספים לעצורי אריתראה, מיזוג בין הועדה ובין אגודת
'אסירינו'. הזמנות לישיבות.