אגודת של"ח, קטעי עתונים

19.04.1949 - 06.10.1952

סימול התיק : ל 16 - 10/ 12

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

קטעי עתונים באידיש, עברית, אנגלית וספרדית העוסקים בפעולות
איגוד של"ח.

מילות מפתח