אגודת של"ח, התכתבות עם שונים

02.01.1952 - 12.10.1952

סימול התיק : ל 16 - 10/ 11

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

התכתבות עם גופים שונים על נושאים של מגרש לשכון אנשי המחתרת
לשעבר, הלוואות כספים, אישורים על חברות באצ"ל, פטור ממיסים,
כרטיסי שנה טובה.

מילות מפתח