אגודת של"ח, אישורים על חברות באצ"ל ובלח"י

22.04.1960 - 09.09.1963

סימול התיק : ל 16 - 10/ 10

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

אישורים של איגוד של"ח על חברות של אנשים הנמצאים תחת טיפולו
באצ"ל ובלח"י.

מילות מפתח