אגודת של"ח, בקשה להקמת 'היכל הגבורה' בבית הסוהר המרכזי בירושלים

29.02.1956 - 29.02.1956

סימול התיק : ל 16 - 10/ 9

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

בקשה של של"ח מעירית ירושלים לסיוע בהפיכת בית הסוהר המרכזי
בירושלים להיכל הנצחה לחללי האצ"ל והלח"י.