אגודת של"ח, תקנות האיגוד, הסכמים, תביעות

01.01.1949 - 27.11.1958

סימול התיק : ל 16 - 10/ 8

שייך לארכיון: אגודת של"ח
סוג התאריך: משוער

תוכן

תקנות האיגוד למען שיקום לוחמי חופש, הסכם בין של"ח ובין מכון
ז'בוטינסקי על הקמת מוזיאון למחתרת העברית, דו"ח הנהלת איגוד
של"ח, הסכם בין של"ח ובין בנק ארץ ישראל-בריטניה על הלוואות
ללוחמי מחתרת לשעבר, תביעה לפנסיה של אליעזר לובינצקי מהצבא
הבריטי, תביעה של אסתר קומורניק לפנסיה ממשלת המנדט (כולל
מסמכים משנת 1941).