אגודת של"ח, חוברת על הקמת של"ח וכתב יד של מנחם בגין

01.01.1948 - 30.12.1960

סימול התיק : ל 16 - 10/ 7

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

חוברת הסברה על איגוד של"ח, נסיבות הקמתו ופעולותיו. טיוטא של
החוברת מאת מנחם בגין ובכתב ידו.

מילות מפתח