המאבק על הנהגת התנועה הרוויזיוניסטית 1933-1925

סימול עבודת המחקר : כ8 - 203

שם המחבר: פלדמן ענת (בן דרור)
שנה לועזית: 1995
שם המוסד : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

מאבקם של זאב ז'בוטינסקי ומאיר גרוסמן על הנהגת הצה"ר מהקמת
המפלגה ועד התפלגותה, על רקע המחלוקת בשאלת הפרישה מההסתדות
הציונית והקמת הסתדרות ציונית חדשה.
מקומם של ז'בוטינסקי וגרוסמן בהקמת המפלגה ובהנהגתה; החוגים
המפלגתיים שתמכו בכל אחד מהם; הצה"ר בקונגרס הציוני הי"ז; חילוקי
הדעות בועידה העולמית הרביעית של הצה"ר; הנסיון להגיע לפשרה
בועידת ההנהלה העולמית בקאלה; הועידה העולמית החמישית של הצה"ר;
ועידת ההנהלה בקטוביץ'; הדחת גרוסמן ושאר חברי הנהגת התנועה על
ידי ז'בוטינסקי; פרישת המודחים והקמת מפלגת המדינה העברית על ידי
גרוסמן; הצה"ר בקונגרס הציוני הי"ח.