אגודת של"ח, מועצת של"ח, התכתבות, רשימת חברים, קטעים מפרוטוקולים

26.06.1952 - 15.07.1952

סימול התיק : ל 16 - 10/ 6

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

רשימת שמות חברי מועצת של"ח, קטעי פרוטוקולים מישיבות מועצת של"ח
העוסקים בתפקידו ובאופיו של האיגוד.

מילות מפתח