אגודת של"ח, 'אוצר עממי', אגודת אשראי בע"מ, פרוטוקול ישיבת הנשיאות

04.09.1950 - 08.09.1950

סימול התיק : ל 16 - 10/ 5

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

פרוטוקול מישיבת הנשיאות של 'אוצר עממי' העוסקת בשיתוף פעולה בין
של"ח ל'אוצר עממי' הנושא של איסוף כספים משותף.

מילות מפתח