אגודת של"ח, התכתבות עם שונים

18.10.1948 - 01.04.1958

סימול התיק : ל 16 - 10/ 3

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

מסמכים העוסקים בפטור לשל"ח ממס הכנסה, שאלון הועדה לביקורת
מגביות, חוזרים באנגלית ואידיש העוסקים במטרת האיגוד, תעודה על
קבלת משלוח מזון, בקשות לקבלת תעודות שירות.

מילות מפתח