מי גרש את הבריטים מארץ ישראל?

סימול עבודת המחקר : כ8 - 202

שם המחבר: הס אשכנזי מעין
שנה לועזית: 1995
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

סקירת עמדות אנשי תנועת העבודה, האצ"ל והלח"י בשאלה זו לעומת
מסקנותיהם של שלושה היסטוריונים לגבי מכלול הסיבות שהוליכו
ליציאת הבריטים מארץ ישראל.

מילות מפתח