אגודת של"ח, התכתבות עם משרד הבריאות

05.06.1951 - 30.11.1953

סימול התיק : ל 16 - 7/ 14

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

התכתבות עם משרד הבריאות על חדר עולי הגרדום במבצר עכו: טקס
הסרת הלוט וקביעת לוחות שיש.