אגודת של"ח, הפליית לוחמי אצ"ל ולח"י ומשפחותיהם, גזרי עיתונים

30.11.1948 - 23.12.1949

סימול התיק : ל 16 - 7/ 13

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

מאמרים וכתבות (גם בידיש) על הפלייה בשיקום נכי אצ"ל ולח"י
ומשפחותיהם.

מילות מפתח