האוריינטצייה של זאב ז'בוטינסקי במבחן 'ועדת-פיל'

סימול עבודת המחקר : כ8 - 201

שם המחבר: שושני ניצה
שנה לועזית: 1995
שם המוסד : האוניברסיטה העברית ירושלים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

בחינת האוריינטציות המדיניות השונות של זאב ז'בוטינסקי על רקע
עמדותיו בשאלת מטרת הציונות והבעיה הערבית. יחסו לועדת פיל
ומסקנותיה והשפעתן על יחסו לבריטניה.