אגודת של"ח, מכתבים אל נחושתן שושני בנושא מצבות לחללי אצ"ל, פתקים

10.08.1947 - 04.12.1947

סימול התיק : ל 16 - 7/ 12

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

פתקים אל נחושתן שושני על נושאים ארגוניים הקשורים למצבות לחללי אצ"ל ופרטים ביוגרפיים על החללים.