אגודת של"ח, משלוח חבילות מזון מחו"ל, רשימת כתובות

21.07.1949 - 05.07.1953

סימול התיק : ל 16 - 7/ 11/ 2

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

רשימות עם כתובות למשלוח חבילות מזון למשפחות אנשי המחתרת לשעבר
על-ידי יהודים מחו"ל.

מילות מפתח