אגודת של"ח, רשימות כתובות חבילות מזון מחו"ל

05.05.1949 - 30.12.1952

סימול התיק : ל 16 - 7/ 11/ 1

שייך לארכיון: אגודת של"ח
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימות עם כתובות למשלוח חבילות מזון למשפחות אנשי המחתרת לשעבר
על-ידי יהודים מחו"ל.

מילות מפתח