אגודת של"ח, רשימת חותמי ספריית של"ח

01.01.1948 - 30.12.1960

סימול התיק : ל 16 - 7/ 10

שייך לארכיון: אגודת של"ח

מילות מפתח