אגודת של"ח, הצעות להגשמה

05.05.1949 - 18.05.1949

סימול התיק : ל 16 - 7/ 8

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

הצעות לפעולות להגשמה ע"י איגוד של"ח: הקלטת והדפסת תקליטים
משירי תנועת 'החרות', הצעות לתרומות ואיסוף כספים למען טיפול
בנפגעי האצ"ל והלח"י.

מילות מפתח