אגודת של"ח, מסמכים שונים

16.04.1953 - 13.08.1958

סימול התיק : ל 16 - 7/ 7

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

תעודת פקדון ע"ש של"ח על הכנסת 9000 לירות בקופת העובד הלאומי
'אשראי וחיסכון נתניה', הסכם בין של"ח ובנק ארץ ישראל בריטניה
ליצירת קרן משותפת למתן הלוואות ללוחמי המחתרת לשעבר, מכתב שר
הבריאות יוסף סרלין בענין חדר הגרדום בכלא עכו, משרד הסעד,
המחלקה למוסדות ציבוריים, תעודת הכרה למוסד, שני מכתבי הוראה
לבנק א"י-בריטניה ולב.ק.ע חברה לנאמנות בע"מ, פוליסה לביטוח
מכוניות פרטיות של חברת 'ציון', תעודות של חברות תובלה להעברת
מטען שהתקבל מחו"ל ע"י של"ח, תעודות רפואיות ומברקים בקשר להעברת
נפתלי רוסמן לטיפול רפואי הארה"ב, חוזרים ושאלונים של משרד הסעד.

מילות מפתח