אגודת של"ח, אישורים על חברות בלח"י

28.04.1951 - 13.07.1951

סימול התיק : ל 16 - 7/ 6

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

אישורים על חברות בלח"י שניתנו ע"י מפלגת 'הלוחמים' וירחון 'סולם

מילות מפתח