אגודת של"ח, טקסי יזכור לחללי האצ"ל ועולי הגרדום, התכתבות קטעי עתונים

30.09.1956 - 02.06.1959

סימול התיק : ל 16 - 5/ 24

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

התכתבות בנוגע לטקס הזכרון הכללי לחללי האצ"ל (כ"ג באייר). רשימת
הרוגי המלכות, קטעי עתונים על טקס 'יד לעולי הגרדום' בעכו.