אגודת של"ח, ציורים ושרטוטים לתצוגה במבצר עכו

18.09.1956 - 11.10.1956

סימול התיק : ל 16 - 5/ 14

שייך לארכיון: אגודת של"ח

תוכן

התכתבות בנושא הקמת המוזיאון במבצר עכו, שרטוטים וציורים של
מוצגים וסמלים של יצחק אשהיים עבור המוזיאון במבצר עכו.

מילות מפתח